อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน

ตรวจสอบรายละเอียดเข้ารับ
บริการฉีดวัคซีน moderna

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

ขออภัยท่านยังไม่ได้รับสิทธิ์

ตามเงื่อนไขสภากาชาดไทย

ขออภัยไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน

กรุณาตรวจสอบสิทธิ์ใหม่อีกครั้ง ในภายหลัง

ขออภัยสิทธิ์เต็มแล้ว

กรุณาตรวจสอบสิทธิ์ใหม่อีกครั้ง ในภายหลัง

ท่านได้รับสิทธิ์รับ Vaccine กรุณากดปุ่มนัดหมายเข้ารับวัคซีน

เลขบัตรประชาชน

ได้รับสิทธิ์

ได้รับการฉีดแล้ว

ท่านได้รับสิทธิ์ แต่ยังไม่ครบตามเงื่อนไขระยะเวลาที่จะฉีดวัคซีนได้

กรุณาตรวจสอบสิทธิ์ใหม่อีกครั้ง ในภายหลัง

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแนบเอกสารเพิ่มเติม

โทร. 066-1158384 ในวันและเวลาราชการ

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ

สละสิทธิ์